Permanente Educatie RCDI

Reglement Permanente Educatie Register Consultant Duurzame inzetbaarheid

Verplichte Permanente Educatie
De bijeenkomsten van de verplichte permanente educatie vangen aan per september van het jaar, volgend op het jaar waarin u het diploma register adviseur duurzame inzetbaarheid behaald heeft of erkend register adviseur bent geworden. Daarbij wordt altijd de oorspronkelijke deadline van de opleiding gehanteerd. Bij uitstel voor het inleveren van de eindopdracht, wordt geen langere vrijstelling van PE-verplichting verleend.

PE- vereisten
De PE- plichtigen dienen elk PE- jaar (= studiejaar van 1-9 t/m 31-8) tenminste 12 PE-punten. (1 PE-punt is een studie-uur of college-uur) te behalen. Van deze 12 punten kunnen 6 punten worden behaald door het bestuderen van het op deze website beschikbare studiemateriaal (onder kopje Literatuur). De overige 6 punten kunnen worden behaald door het volgen van cursussen of trainingen in het vakgebied. De door u gekozen onderwijsinstelling staat hierbij vrij.

Uiteraard bieden we vanuit Avans+ ook bijeenkomsten aan. Het programma daarvoor ontvang je via mail of kun je inzien via kopje "nieuws" op deze website. Inschrijven kan via deze link: Aanmelden PE RCDI 2019-2020.

PE- studieactiviteiten
De studiepunten worden toegekend aan diverse studieactiviteiten op het gebied van Duurzame inzetbaarheid. Andere studieactiviteiten die in aanmerking komen, zijn onder meer: specifieke examens of docentschap op het vakgebied van Duurzame inzetbaarheid, dan wel publicaties in vaktijdschriften. In voorkomend geval worden de punten toegekend op basis van bewijsstukken die de geregistreerde zelf moet inleveren (via het aanvraagformulier toekenning PE-punten, op te vragen bij de opleidingscoördinator)

Puntenwaardering
Bij het DI onderwijs staat 1 studiepunt gelijk aan 1 uur studie(belasting). Bij andere studieactiviteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald. Avans+ organiseert jaarlijks diverse PE- sessies op het gebied van Duurzame inzetbaarheid.

Toekenning PE-punten door bijwonen bijeenkomsten buiten Avans+
Van de door u gevolgde/ verzorgde opleiding/ training/ workshop dient u bewijs te overleggen aan Avans+. Via hrm-opleidingen@avansplus.nl kunt u daartoe het "aanvraagformulier toekenning PE-punten" opvragen, invullen en retourneren.

Leden van het register RCDI® worden ruim voor de eerste PE-bijeenkomst van Avans+ op de hoogte gesteld van het programma, waarbij 1 bijeenkomst goed is voor 2 PE-punten. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u het programma inzien bij kopje "nieuws" op deze website of opvragen via hrm-opleidingen@avansplus.nl.

Registratie wordt automatisch, tot wederopzegging, verlengd, tenzij niet wordt voldaan aan het aantal te behalen PE-punten. Het eerste jaar na afstuderen (geteld vanaf oorspronkelijke deadline) is registratie in RCDI gratis. Daarna betaalt u jaarlijks € 79,95 (excl. 21% BTW) tenzij u 3 of meer bijeenkomsten PE via Avans+ volgt. In dat geval hoeft u de kosten voor 1 jaar registratie niet te betalen. 

Aanmelden voor de PE-bijeenkomsten van Avans+ dient u elk jaar opnieuw te doen via een link die u via de mail, samen met het programma, toegestuurd krijgt.

Facturatie

Facturatie geschiedt in de laatste week van september. Op dat moment is namelijk bekend wie aansluit bij het PE-programma van Avans+ (€ 595,- voor 3 bijeenkomsten + registratie) en wie alleen de registratie gefactureerd krijgt (€ 79,95, excl. 21% BTW). U kunt er ook voor kiezen om steeds per bijeenkomst in te schrijven. In dat geval betaalt u € 79,95 (excl. 21% BTW) voor registratie en € 199,- per bijeenkomst.